Videos Matching ไม้ไอติ

Viewing 1-10 of 3954
บ้านไม้ไอติม บ้านไม้ไอติม


Views: 4393

Length: 03:07

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

การทำโคมไฟจากไม้ไอติม การทำโคมไฟจากไม้ไอติม

การทำโคมไฟจากไม้ไอติม.


Views: 52683

Length: 09:01

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

กล่องดินสอจากไม้ไอติม กล่องดินสอจากไม้ไอติม


Views: 13567

Length: 02:39

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

#บังริส ทำบ้านไม้ไอติม ให้น้องโซฮาน #บังริส ทำบ้านไม้ไอติม ให้น้องโซฮาน

วิดีโอที่สร้างด้วยแอ็พ Socialcam: http://socialcam.com.


Views: 4530

Length: 01:22

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

สอนทำเก้าอี้ไม้ไอติม สอนทำเก้าอี้ไม้ไอติม


Views: 587

Length: 01:49

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

จากไม้ไอติมอันเล็กๆ จากไม้ไอติมอันเล็กๆ


Views: 21488

Length: 01:45

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

การทำกรอบรูปจากไม้ไอติม การทำกรอบรูปจากไม้ไอติม

การทำกรอบรูปจากไม้ไอติม.


Views: 2081

Length: 05:12

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ไดโนเสาร์ทะลุมิติ มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ไดโนเสาร์ทะลุมิติ

มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม ไดโนเสาร์ทะลุมิติ.


Views: 171198

Length: 01:02

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากไม้ไอติม การประดิษฐ์กล่องกระดาษทิชชูจากไม้ไอติม

สื่อการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ ...


Views: 2836

Length: 02:12

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

the home light โคมไฟจากไม้ไอติม the home light โคมไฟจากไม้ไอติม


Views: 13126

Length: 07:37

Tags:

Add To Playlist

Permalink to Video

Viewing 1-10 of 3954